ТзОВ "ВОТУМ" - передові технології автоматизації за розумними цінами, виконання проектів "під ключ" в різних галузях промисловості
Українська  English 

Система моніторингу процесу випалювання в цементній печі №5 ВАТ "Волинь-цемент"

Основним завданням системи є комплексна автоматизація ведення технологічних процесів випалювання в цементній печі №5, а також забезпечення надійного керування допоміжними системами.

Автоматизована система керування забезпечує виконання наступних функцій:

 • збирання, контроль аналогових і дискретних сигналів, обмін даними;
 • автоматичний постійний контроль дієздатності основних блоків і пристроїв;
 • контроль стану насосів, засувок, вентиляторів, транспортерів, димотяга та іншого обладнання і сигналізацію технологічних параметрів;
 • дистанційне, блоковане і місцеве керування електроприводами вищевказаного технологічного обладнання;
 • відпрацювання заходів протиаварійного захисту та інші обов’язкові функції;
 • виконання процедур обміну інформацією з верхнім рівнем керування в режимі реального часу.

Система автоматизації виконує функції самодіагностики і сигналізації про внутрішні неполадки обладнання; володіє здатністю до розширення і має запас, включаючи входи-виходи, об’єм пам’яті центрального процесора, клемники для підключення кабелів.

Система моніторингу виконує наступні інформаційні функції:

 • збір, оброблення та представлення інформації (поточні значення параметрів, стан обладнання тощо) на дисплей операторської станції;
 • контроль основних технологічних параметрів - попереджувальна та аварійна світлова і звукова сигналізація відхилення параметрів;
 • реєстрацію основних технологічних параметрів у вигляді трендів (графіків);
 • архівування значень параметрів, діагностичної інформації та подій аварійних відхилень;
 • розрахункові функції:

  - витрата шламу по мірному бачку;

  - продуктивність печі за клінкером.

Система моніторингу дає змогу візуалізувати перебіг процесу за допомогою технологічних мнемосхем, тобто сукупності відеокадрів технологічного процесу випалювання в печі №5, які зображені на моніторі операторської станції. Крім цього, операторська станція забезпечує оперативне відображення інформаційних форматів за сигналами відхилення; дистанційне керування з використанням клавіатури і миші; роздрук даних.

Крім операторської станції, для візуалізації технологічного процесу і керування процесом використовується панель оператора OP77B виробництва Siemens.

Метою автоматизації є створення на цементній печі №5 ВАТ “Волинь-цемент” єдиного програмно-апаратного комплексу, який дає можливість здійснювати неперервне автоматизоване керування технологічними процесами і забезпечує нормальне функціювання технологічного і допоміжного обладнання як автоматизованих об’єктів. При цьому досягається:

 • безпека персоналу, зовнішнього середовища і обладнання в цілому;
 • підвищення ефективності роботи технологічного обладнання;
 • підвищення оперативності ведення технологічного процесу;
 • покращення техніко-економічних показників;
 • зниження технологічних втрат;
 • економія енергетичних і експлуатаційних ресурсів;
 • підвищення якості продукції;
 • запобігання передаварійних ситуацій і локалізація аварій у випадку їх виникнення;
 • зменшення трудоємності технічного і ремонтного обслуговування.

У результаті цього процес випалювання ведеться на новому якісному рівні, що дає підставу вважати впровадження даної системи моніторингу економічно вигідним і доцільним заходом.

наверх