Система моніторингу процесу випалювання в цементній печі №5 ВАТ "Волинь-цемент"

Основним завданням системи є комплексна автоматизація ведення технологічних процесів випалювання в цементній печі №5, а також забезпечення надійного керування допоміжними системами.

Автоматизована система керування забезпечує виконання наступних функцій:

Система автоматизації виконує функції самодіагностики і сигналізації про внутрішні неполадки обладнання; володіє здатністю до розширення і має запас, включаючи входи-виходи, об’єм пам’яті центрального процесора, клемники для підключення кабелів.

Система моніторингу виконує наступні інформаційні функції:

Система моніторингу дає змогу візуалізувати перебіг процесу за допомогою технологічних мнемосхем, тобто сукупності відеокадрів технологічного процесу випалювання в печі №5, які зображені на моніторі операторської станції. Крім цього, операторська станція забезпечує оперативне відображення інформаційних форматів за сигналами відхилення; дистанційне керування з використанням клавіатури і миші; роздрук даних.

Крім операторської станції, для візуалізації технологічного процесу і керування процесом використовується панель оператора OP77B виробництва Siemens.

Метою автоматизації є створення на цементній печі №5 ВАТ “Волинь-цемент” єдиного програмно-апаратного комплексу, який дає можливість здійснювати неперервне автоматизоване керування технологічними процесами і забезпечує нормальне функціювання технологічного і допоміжного обладнання як автоматизованих об’єктів. При цьому досягається:

У результаті цього процес випалювання ведеться на новому якісному рівні, що дає підставу вважати впровадження даної системи моніторингу економічно вигідним і доцільним заходом.

наверх

ТзОВ "ВОТУМ" © Всі права застережено, 2013