ТзОВ "ВОТУМ" - передові технології автоматизації за розумними цінами, виконання проектів "під ключ" в різних галузях промисловості
Українська  English 

Автоматизована система керування дільницею випалу керамзиту і управління пальником обертової печі

Опис технологічного об'єкта

Об’єктом автоматизації є дільниця випалу керамзиту на ЗАТ "Самбірський керамзитовий завод" у складі з наступними технологічними об’єктами:

 • елеватор №1 (№2) складу готової продукції;
 • механізм сортування керамзиту;
 • шибер течки 1...6;
 • дробарка 1 (2) керамзиту;
 • глинорозрихлювач;
 • ящичний подавач;
 • дозатор вапнякової муки;
 • піч випалу, основний привід печі, пилеосаджувальна камера печі, пальник печі, головка печі;
 • силосна банка 1...6;
 • холодильник, камера 1..3 холодильника;
 • дуттєвий вентилятор пальника і холодильника;
 • транспортер №8;
 • резервний генератор живлення;
 • сушильний барабан №2;
 • головний димотяг Д-19;
 • ланцюговий елеватор ЦС-1 (ЦС-2);
 • дробарка напівфабрикату.

Призначення системи

Автоматизована система керування (АСК) дільницею випалу керамзиту і управління пальником призначена для збору та відображення інформації, яка дозволяє в зручній для обслуговуючого персоналу формі проводити контроль технологічного процесу випалювання керамзиту, управління пальником обертової печі, а також для дистанційного керування технологічними об’єктами печі.

Структура і функції АСК

Розроблена автоматизована система керування - це комплексна автоматизована система, яка побудована на базі програмованого логічного контролера SIMATIC S7-300 фірми SIEMENS, модулів децентралізованої периферії ET-200 і операторської станції, що в цілому виконують функції вимірювання, контролю, автоматичного і дистанційного ручного керування, візуалізації та архівування подій і параметрів технологічного процесу.

Структурна схема автоматизованої системи керування показана на рисунку 1.

Рис.1. Структурна схема АСК дільницею випалу керамзиту і управління пальником

Нижній рівень системи базується на програмованому логічному контролері Simatic S7-300, який забезпечує одержання інформації (аналогової та дискретної) про стан технологічного процесу, систем і механізмів, про величини вимірюваних параметрів, обробку цієї інформації згідно з програмою, а також передачу всієї інформації на операторську станцію OS1srv. Контролер Simatic S7-300 розміщується в шафі керування ШК1 в операторній ЦЗІ 1, модулі децентралізованої периферії ET-200 розміщуються в шафі керування ШК3 у приміщенні ЦЗІ 3 поблизу технологічного обладнання.

Верхній рівень системи складається з 3-х операторських станцій на базі персональних комп’ютерів - OS1srv, OS2cl, OS3cl. OS1srv - операторська станція, що розміщується в операторній; OS2cl та OS3cl - віддалені станції, які знаходяться в адміністративному будинку. Обмін даними між OS1srv та OS2cl, OS3cl здійснюється через мережу Ethernet.

OS1srv здійснює обмін даними з контролером Simatic S7-300 через MPI (Multi Point Interface), відображає стан технологічного обладнання на мнемосхемах, архівує аналогові значення в добових архівах та дискретні значення в журналі повідомлень (ввімкнення/вимикання обладнання, перевищення порогових значень, дії оператора і т.д.). Аналогові архівні значення виводяться у вигляді графіків, які можуть формуватися замовником. Також формуються бази даних для OS2cl та OS3cl. Оператор може здійснювати керування технологічним процесом (наприклад, вмикати/вимикати обладнання) та змінювати порогові значення.

OS2cl та OS3cl є складовою частиною АСК, тільки візуалізація та читання архівів здійснюється з бази даних, яка знаходиться на OS1srv. Також можна змінювати параметри технологічного процесу, але не напряму в PLC, а через OS1srv, в якій фіксуються всі зміни системи.

наверх