ТзОВ "ВОТУМ" - передові технології автоматизації за розумними цінами, виконання проектів "під ключ" в різних галузях промисловості
Українська  English 

Система електропостачання командно-диспетчерського пункту Львівського РСП ДП "УкрАероРух"

Система в цілому (низьковольтний комплектний пристрій - НКП і система автоматичного контролю і керування - САК) виконана на базі апаратури виробництва Schneider Electric. Основним компонентом НКП є комплект автоматичного вводу резерву АВР, який забезпечує безперебійну подачу електроенергії шляхом автоматичного переключення на 1 із 5-ти резервних вводів (3 фідери і 2 дизельгенератори).

Нижній рівень САК виконаний на базі програмованого логічного контролера TSX Micro і аналізатора мережі PM500 (виробництво Schneider Electric). Робоча станція оператора (комп'ютер+SCADA) виконує функцію верхнього рівня системи. Зв'язок між операторською станцією і нижнім рівнем відбувається по інтерфейсу Modbus (RS-485).

Апаратура НКП встановлена в 2-х шафах електротехнічних Prizma P, а апаратура САК - в шафі керування SAREL.

НКП виконаний ТзОВ "Електроконтакт-Захід", САК виконана ТзОВ "ВОТУМ".

Система контролю і керування створена для спостереження за електричною мережею об'єктів електропостачання і забезпечення контролю і керування параметрів мережі та їх візуалізації на моніторі операторської станції (ОС) і призначена для збору, відображення в зручній для обслуговуючого персоналу формі та дистанційного керування схемами електропостачання всіх електроспоживачів КДП і будинку зв'язку, включно зі споживачами 1-ї категорії та особливої групи, розподілених по окремих секціях згідно з їх функціональними особливостями.

Система автоматичного контролю і керування забезпечує візуалізацію однолінійної схеми електропостачання зі всіма її параметрами та станом комутаційного обладнання, забезпечує приймання інформації про стан НКП, обробляє її згідно з програмою, видає сигнали керування і передає всю інформацію на комп’ютер з архівацією даних на встановлений термін.

САК видає звукову сигналізацію при відхиленні параметрів мережі (основної, вводу 1, вводу 2 і резервної) від встановлених граничних значень.

Система контролю і керування забезпечує виконання наступних інформаційних функцій:

  • візуалізацію однолінійної схеми електропостачання зі всіма її параметрами та станом комутаційного обладнання;
  • збір, оброблення та представлення інформації (поточні значення параметрів, стан обладнання, тощо) на дисплей операторської станції;
  • формування звукового сигналу про відхилення параметрів мережі від допустимих норм та про аварійний стан НКП;
  • дистанційне керування ввідними комутаційними пристроями;
  • контроль напруги електричної мережі на вводі РЩ-70 та дистанційне керування комутацією ввідного автоматичного вимикача РЩ-70;
  • ведення архівів повідомлень подій і даних про параметри мережі та операції вмикання-вимикання ввідних автоматичних вимикачів зі зберіганням інформації на протязі 70 годин;
  • реєстрацію основних технологічних параметрів у вигляді трендів (графіків);
  • архівування значень параметрів, діагностичної інформації та подій аварійних відхилень.

Візуалізація схеми електропостачання здійснюється за допомогою технологічних мнемосхем, на яких відтворюються схеми електропостачання зі всіма параметрами та станом комутаційного обладнання НКП. На мнемосхемі біля відповідних символьних зображень виводяться в цифровому вигляді значення вищезгаданих параметрів. Якщо значення параметра виходить за допустиму межу аварійної сигналізації, то воно зображується на червоному фоні. Стан комутаційного обладнання відображається шляхом зміни кольорів або за допомогою анімації. Окремі параметри відображаються у вигляді графіків (трендів).