Система електропостачання командно-диспетчерського пункту Львівського РСП ДП "УкрАероРух"

Система в цілому (низьковольтний комплектний пристрій - НКП і система автоматичного контролю і керування - САК) виконана на базі апаратури виробництва Schneider Electric. Основним компонентом НКП є комплект автоматичного вводу резерву АВР, який забезпечує безперебійну подачу електроенергії шляхом автоматичного переключення на 1 із 5-ти резервних вводів (3 фідери і 2 дизельгенератори).

Нижній рівень САК виконаний на базі програмованого логічного контролера TSX Micro і аналізатора мережі PM500 (виробництво Schneider Electric). Робоча станція оператора (комп'ютер+SCADA) виконує функцію верхнього рівня системи. Зв'язок між операторською станцією і нижнім рівнем відбувається по інтерфейсу Modbus (RS-485).

Апаратура НКП встановлена в 2-х шафах електротехнічних Prizma P, а апаратура САК - в шафі керування SAREL.

НКП виконаний ТзОВ "Електроконтакт-Захід", САК виконана ТзОВ "ВОТУМ".

Система контролю і керування створена для спостереження за електричною мережею об'єктів електропостачання і забезпечення контролю і керування параметрів мережі та їх візуалізації на моніторі операторської станції (ОС) і призначена для збору, відображення в зручній для обслуговуючого персоналу формі та дистанційного керування схемами електропостачання всіх електроспоживачів КДП і будинку зв'язку, включно зі споживачами 1-ї категорії та особливої групи, розподілених по окремих секціях згідно з їх функціональними особливостями.

Система автоматичного контролю і керування забезпечує візуалізацію однолінійної схеми електропостачання зі всіма її параметрами та станом комутаційного обладнання, забезпечує приймання інформації про стан НКП, обробляє її згідно з програмою, видає сигнали керування і передає всю інформацію на комп’ютер з архівацією даних на встановлений термін.

САК видає звукову сигналізацію при відхиленні параметрів мережі (основної, вводу 1, вводу 2 і резервної) від встановлених граничних значень.

Система контролю і керування забезпечує виконання наступних інформаційних функцій:

Візуалізація схеми електропостачання здійснюється за допомогою технологічних мнемосхем, на яких відтворюються схеми електропостачання зі всіма параметрами та станом комутаційного обладнання НКП. На мнемосхемі біля відповідних символьних зображень виводяться в цифровому вигляді значення вищезгаданих параметрів. Якщо значення параметра виходить за допустиму межу аварійної сигналізації, то воно зображується на червоному фоні. Стан комутаційного обладнання відображається шляхом зміни кольорів або за допомогою анімації. Окремі параметри відображаються у вигляді графіків (трендів).

ТзОВ "ВОТУМ" © Всі права застережено, 2013