ТзОВ "ВОТУМ" - передові технології автоматизації за розумними цінами, виконання проектів "під ключ" в різних галузях промисловості
Українська  English 

Інформаційно-управляюча система газомотокомпресором на Глібівському підземному сховищі газу


Призначення системи

Система призначена для автоматизованого управлiння та контролю за обладнанням газомотокомпресора №8 типу МК-8М, встановленого на Глібовському підземному сховищі газу.

Застосування системи дозволяє:

 • забезпечити безпеку функцiонування об’єкту;
 • підвищити надiйнiсть роботи технологiчного обладнання;
 • забезпечити оперативність контролю та управлiння компресором;
 • розпiзнати аварiйнi ситуацiї та локалiзувати аварiї;
 • знизити витрати ручної працi на збiр та обробку iнформацiї;
 • полегшити роботу оперативного персоналу, пiдняти загальну культуру експлуатацiї компресорного обладнання.

Основні функції

Система забезпечує виконання наступних основних функцій:

 • аварійна зупинка газомотокомпресора;
 • можливість ручного керування електромеханізмами обв’язки агрегату;
 • захист агрегату по робочих параметрах;
 • сигналізація про порушення режиму роботи агрегату;
 • можливість автоматичної аварійної зупинки в будь-якому режимі роботи;
 • візуальна сигналізація положення органів керування (кранів, клапанів, насосів і т. п.);
 • візуальний контроль робочих параметрів;
 • розшифровка причини аварійної зупинки;
 • реєстрація основних технологічних параметрів у вигляді трендів (графіків);
 • архівування значень параметрів, діагностичної інформації та подій аварійних відхилень.

Основні характеристики системи:

Кількість вхідних аналогових сигналів

Кількість вхідних дискретних сигналів

Кількість вихідних дискретних сигналів

53 (в тому числі резервованих 13)

49 (в тому числі резервованих 7)

22 (в тому числі резервованих 11)