УКР РУС ENG
Про нас | Новини | Проекти | Публікації | Карта сайту

 

Автоматизована система керування Північно-Булганагського родовища
зі Східним блоком


Замовник: Чорноморнафтогаз
Генпроектувальник: Інститут "Шельф"
Автоматизація: ТзОВ "ВОТУМ"
 

Опис технологічного об'єкта

Автоматизована система керування Північно-Булганагського родовища зі Східним блоком є однією з складальних частин АСК ТП родовища шельфа Азовського моря. Вона включає в себе ІУС Східно-Казантипського родовища (об'єднує інформаційно-управляючу систему установки комплексної підготовки газу і технологічної платформи ТП-1) та проектовану систему Північно-Булганагського родовища.

Автоматизації підлягають основні і допоміжні технологічні об'єкти на площадці ежектування. Крім того, система здійснює контроль роботи обладнання підводного закінчення свердловин.

В зоні основного виробництва площадки ежектування знаходяться наступні технологічні установки і системи:

- установки підводного закінчення свердловин;

- установка ежектування газу;

- вузол заміру газу;

- метанольне господарство;

- насосна перекачування метанола;

- вузол прийому поршня і дренажу;

- система зв'язку;

- система пожежної сигналізації;

- система охоронної сигналізації;

- система електроживлення.

Призначення системи

Система призначена для автоматизованого керування технологічними процесами відбору та підготовки газу на Північно-Булганагському газовому родовищі зі Східним блоком і забезпечує автоматизоване керування ті контроль (в тому числі телеконтроль) технологічних об'єктів родовища, а також передачу інформації про перебіг технологічного процесу в ІУС Східно-Казантипського родовища.

Основним завданням системи є реалізація безперервного ведення технологічного процеу видобування, збору, підготовки і транспортування газу при мінімальних затратах ресурсів, а також забезпечення надійного керування основними і допоміжними системами.

Структура і функції АСК

Розроблена система відноситься до систем розподіленого керування і складається з трьох рівнів керування (див. схему структурну на рисунку 1).

Рис.1. Структурна схема АСК Північно-Булганагського родовища зі Східним блоком

Рівень 0 (польовий рівень) включає в себе місцеві вимірювальні прилади, давачі, вимірювальні перетворювачі та виконавчі пристрої, локальні системи автоматизації на площадці ежектування і підводному обладнанні.

Рівень 1 (рівень апаратних засобів контролю і керування) реалізований на базі програмованого логічного контролера (PLC) SIMATIC S7-300, який забезпечує прийом інформації (цифрової і аналогової) про перебіг технологічного процесу, стан систем і механізмів, величини вимірюваних параметрів, обробку цієї інформації у відповідності з програмою, видачу керуючих сигналів, а також передачу всієї інформації на рівень 2.

Рівень 2 (верхній рівень - рівень обробки і візуалізації технологічної інформації і диспетчерського керування) реалізований на базі робочих станцій оператора і диспетчера, доповнених засобами комунікації по мережі Industrial Ethernet. Система зв'язку виконує інформаційний обмін між ІУС УКПГ Східно-Казантипського родовища і АСК площадки ежектування по цифровому каналу радіозв'язку пропускної здатності до 64 кБ/с і забезпечує прийом команд дистанційного керування з УКПГ і передачу інформації на УКПГ.

Результати і ефект впровадження

Впровадження системи дозволило:

- підвищити безпеку персоналу, зовнішнього середовища та обладнання в цілому;

- підвищити ефективність роботи технологічного обладнання родовища;

- підвищити оперативність ведення технологічного процесу;

- покращити техніко-економічні показники в результаті підвищення надійності видобування газу;

- знизити втрати газу;

- сприяти економії енергетичних та експлуатаційних ресурсів;

- сприяти реалізації прогресивних форм управління;

- зменшити трудомісткість технічного і ремонтного обслуговування.

 

Про нас | Новини | Проекти | Публікації | Карта сайту
© ТзОВ "ВОТУМ"

 

Головний офіc:
тел/факс: +38 (0342) 527400
E-mail: office@votum.ua
Проектний відділ: тел/факс: +38 (0342) 711490
тел: +38 (0342) 711489, 711491
E-mail: engineering@votum.ua
Виробничий відділ: тел/факс: +38 (0342) 523020
тел: +38 (0342) 523124
E-mail: production@votum.ua