Автоматизована система керування лісосушильними камерами

Заказчик: "Лісова компанія "Лаванда", м.Коломия
Розробник : ТзОВ "ВОТУМ"

Технологічним об'єктом керування є сушильний цех, до складу якого входять чотири лісосушильні камери періодичної дії німецької фірми Babcock BSH.

Принцип дії сушильної камери та функції АСК представлені на рисунку 1, де зображена функційна схема автоматизації.

Рис.1 - Функційна схема автоматизації (детально >>)

АСК лісосушильними камерами - це система, створена на базі сучасної універсальної системи автоматизації фірми SIEMENS SIMATIC C7 і комп'ютера, які в цілому здійснюють функції вимірювання, контролю, автоматичного регулювання, візуалізації, а також архивації подій та параметрів процесу сушіння деревини різних порід в лісосушильних камерах періодичної дії.

За своєю суттю система є управляючим комплексом із заданою структурою, вільні параметри якої налаштовуються згідно з характеристиками деревини і конструктивними параметрами сушарки, тобто, система реалізує принцип детермінованого регулятора з параметричною оптимізацією.

Система визначає момент переключення попередньо заданих раціональних режимних параметрів агента сушіння залежно від зміни вологості деревини, яку визначають за допомогою вимірювача вологості ИВ-3 УкрНДІМОД або автоматично на підставі моделювання процесу кінетики сушіння деревини в штабелях, а в проміжках між цими моментами стабілізує режимні параметри за стандартним ПІД-законом регулювання.

До складу системи входять контролер SIMATIC C7-613 із пристроєм інтерфейса людина-машина і операторська станція на базі сучасного комп'ютера і видеомонітора, програмне забезпечення яких є відкритим і дозволяє вносити необхідні зміни.

Система здійснює керування всім циклом сушіння деревини, починаючи з моменту завантаження штабелів деревеини в камеру і завершуючи технологічною операцією витримки деревини. Система забезпечує процес сушіння за стандартом ГОСТ 19773-84 (Режимы сушки в камерах периодического действия), а також нестандартними режимами для різних порід деревини, що ростуть на Україні, і різних сортиментів пиломатеріалів, проте, після додаткових змін в програмному забезпеченні.

Система включає в себе електропостачання і керування електроприводами циркуляційних вентиляторів і підтримує функціонування інших агрегатів, що характерні для сушарок ТзОВ "Лісова компанія "Лаванда". Після відповідних змін у апаратному і програмному забезпеченні система легко адаптується до конкретного конструктивного виконання будь-якого типу сушарок. При цьому можуть підтримуватися принципи керування, які закладені в аналогічних системах іноземних фірм, зокрема, таких як BES BOLLMANN, Vanicek та інших.

Стаття опублікована у виданні "totally integrated AUTOMATION - Разработано и внедрено нашими украинскими партнерами, Решения 2005" ДП "Сименс Украина", Департамент "Средства автоматизации и приводы".

ТзОВ "ВОТУМ" © Всі права застережено, 2013