Інформаційно-управляюча система установки комплексної підготовки газу "ГС Солоха"


Призначення системи

Інформаційно-управляюча система (ІУС) призначена для автоматизованого управління і контролю технологічними процесами на установці комплекної підготовки газу "Головні споруди Солоха" (Полтавська область).

Основні функції системи:

Об'єкти автоматизації:

Установка низькотемпературної абсорбції:

Міжцехові комунікації:

Установка печей:

Технологічна насосна

Система пожежегасіння

Основні характеристики системи:

Кількість вхідних аналогових сигналів

Кількість вхідних дискретних сигналів

Кількість вихідних аналогових сигналів (контурів аналогового регулювання)

Кількість вихідних дискретних сигналів (каналів дискретного керування)

65

167

13

88

ТзОВ "ВОТУМ" © Всі права застережено, 2013